Miniškolička

Miniškolička pro Vaše nejmenší!

Nabízíme program pro děti od 18-ti měsíců do 4 let, a to každé pondělí, úterý, středu a čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod.

Je na výběr ze 4 variant:
1) dítě můžete přihlásit na všechny 4 dny – pondělí, úterý, středa a čtvrtek
2) dítě můžete přihlásit pouze 1 den - pondělí nebo úterý nebo středu nebo čtvrtek
3) dítě můžete přihlásit na 2 dny - libovolná kombinace dnů 
4) dítě můžete přihlásit na 3 dny - libovolná kombinace dnů
Snažíme se o individuální a respektující přístup k Vašim dětem tak, aby měly co nejlepší možnost všestranně rozvíjet své psychické, motorické, výtvarné i jiné dovednosti. Našim cílem je vytvoření rodinného a příjemného prostředí, kde budou vyrůstat samostatné a sebevědomé děti a kam se budou rády vracet. Jsme ochotni po individuální dohodě přijmout i mladší děti.

Jak probíhá den ve školičce?

Na začátku docházky dítěte je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační program pro potřeby dítěte. 
Provoz miniškoličky začíná v 8:00 hod.
Od 8:00 - 8:30 hod. probíhá předání dítěte od rodiče. 
Od 8:00 - 9:00 hod. je prostor pro volnou hru dítěte, kdy děti využívají především prostory herny. Děti si tak mají možnost samy vybrat co je nejvíce zajímá a baví.
Od cca 9:00 - 9:20 hod. je čas vyhraněný pro dopolední svačinku. Svačinku a pití dítěti zajišťují rodiče.
Od cca 9:30 - 10:15hod. probíhají didakticky cílené činnosti zaměřené na přirozený rozvoj dítěte (zdravý citový, rozumový a tělesný vývoj), které probíhají v přirozeném a aktivním prostředí, v němž se děti v menším kolektivu učí vnímat a respektovat se navzájem. Využíváme tento čas, kdy je většina dětí nejvíce aktivní a mají velkou schopnost soustředit se na danou činnost. Děti jsou vedeny k osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot, mezilidských vztahů a hygienických návyků. Vedené činnosti jsou doprovázeny říkankami a zpívánkami. Samozřejmostí je rozvoj hrubé motoriky s využitím i různých pomůcek - gymballů, overballů, obručí, míčů, tunelu, padáku a jiných různorodých předmětů pro sestavení motorické (překážkové) dráhy, senzomotorických koberečků atd. Pro rozvíjení jemné motoriky využíváme míčky, vkládačky, víčka a další podněty určené k rozvoji v dané oblasti. Společně s dětmi objevujeme také svět barev a tvoření. Výtvarný program napomáhá podpořit přirozený tvořivý potenciál dítěte. Pro dítě je v tomto věku významný především samotný proces, nikoliv výsledek. 
Všechny vedené činnosti probíhají v tělocvičně, kde děti tolik neruší různé hračky a jiné bezesporu pro ně zajímavé předměty a mohou se tak plně a lépe soustředit na vedenou činnost. 
Čas od cca 10:30h - 11:20 hod. je určen zpravidla pro pobyt venku. Délku pobytu přizpůsobujeme povětrnostním podmínkám. Pobyt venku je využíván k rozvoji spontánních her a poznávání prostředí ve všech ročních obdobích. 
Po příchodu z venku, cca od 11:30 - 12:00 hod.,  do vyzvednutí dětí probíhají volné hry. 
Vyzvedávání dětí je stanoveno na dobu od 11:30 - 12:00 hod.
Denně jsou též zařazovány do programu pohybové  aktivity a pásma zaměřená na roční období (jaro, léto, podzim, zima).  O dané ročním období si s dětmi povídáme o zvycích, učíme se říkánky, básničky apod. 
Obvyklý poměr dětí – vyučující je stanoven na 5 – 6 dětí na jednu dospělou osobu.

Cena

Kurzovné se platí na měsíc dopředu a je splatné do 20. dne v předchozím měsíci.
Cena kurzovného:
- při přihlášení dítěte na 3 - 4 dny (pondělí, úterý, středa, čtvrtek) je Kč 180,-/den.

- při přihlášení dítěte na 2 dny provozu miniškoličky je Kč 200,-/den.
- při přihlášení dítěte pouze na 1 z dnů provozu miniškoličky je kurzovné Kč 260,-/den.

Miniškolička neprobíhá pouze ve dnech státních svátků.

Provoz miniškoličky bude ve školním roce 2018/2019 zahájen 3. 9. 2018.
Své dítě můžete přihlásit KDYKOLIV v průběhu roku!
Přihlášení do MINIŠKOLIČKY je nutné provést pomocí registračního formuláře uvedeného na konci stránky. Po úspěšné rezervaci Vám budou zaslány potřebné informace ke kurzu.
Minimální počet přihlášených dětí pro otevření miniškoličky je 5.

Miniškoličku vede lektorka Nikol Pokorná
Děkujeme a těšíme se na Vaše děti 🙂 . 

Chcete své dítě přihlásít do naší Miniškoličky?

Vyplňte náš registrační formulář níže!

[form_names]
4 dny - 180,-/den