Zkoumálek

Zkoumálek pro děti 1,5 - 4 roky

Program Zkoumálek vychází ze směrů alternativní pedagogiky.
Naše metodika je založena na přirozeném podněcování dětí k osobnostnímu rozvoji, s respektem k individualitě dítěte a senzomotorickému vnímání. Cílem Zkoumálka je dětem nabídnout smysluplný program podporující jejich celkový vývoj: grafomotorický, výtvarný, pracovní, hudební, pohybový, rytmický, verbální i neverbální komunikaci a pomáhat tak dětem v přirozeném rozvoji osobnosti.
Podporujeme individuální nadání, kreativitu a snažíme se zajistit všestranný rozvoj dítěte.
Pohlížíme na dítě jako na bytost, která přichází na svět nadaná možnostmi  všestranného vývoje.
Zkoumálek je sestaven jako tzv. celostní učení – vzájemné působení tělesné a duševní aktivity.
Našim úkolem je podporovat toto nadání a vést dítě pomalými krůčky k samostatnosti.
Kurz je vhodný pro děti od 1,5 do 4 let.

Lekce budou probíhat v pondělí od 15:15 do 16:05 hod.
Kurz bude probíhá od 18. února do 24. června 2019, celkem 17 lekcí. Pokud jste nestihli začátek kurzu, nevadí. Do kurzu se můžete přihlásit kdykoliv během jeho průběhu.
Platba probíhá ve formě kurzovného na pololetí dopředu, platba 1530 Kč za 17 lekcí.
V den konání lekce můžete se svým dítětem zdarma využít vstup do herny před i po lekci v rámci daného bloku otevření herny podle toho, kdy se lekce koná, tj. 9:00 - 12:00 hod. nebo 15:00 - 18:00 hod. V případě, že budete chtít hernu využít s dalším dítětem, které však kurz nenavštěvuje, je cena vstupu do herny za další dítě 20 Kč. Další dítě, prosíme, nahlaste obsluze u vstupu do herny. 
Lekce neprobíhají ve dnech školních prázdnin a státních svátků pro školní rok 2018/2019. Termíny prázdnin a svátků jsou vystaveny na nástěnce v Heidi rodinném centru nebo je naleznete na stránkách MŠMT ČR. 
V případě, že se nemůžete zúčastnit lekce a zároveň při včasné omluvě předem, je možné si lekci nahradit využitím bezplatného vstupu do herny. Platná omluva musí být odeslaná na email omluva@heidirodinnecentrum.cz nejpozději 24hodin před začátkem lekce. Prosíme, pokud chcete lekci omluvit a zároveň vynahradit bezplatným vstupem do herny, posílejte omluvy pouze na výše uvedený email. Na omluvy zaslané na jiný email nebo telefon nelze brát z technických důvodů zřetel. Takto lze omluvit, resp. v herně nahradit,  maximálně 4 lekce za pololetí. Platby za nevychozené lekce se nevracejí. 

Kapacita kurzu je omezena. Přihlášení do Zkoumálka je nutné provést pomocí registračního formuláře uvedeného na konci stránky. Po úspěšné rezervaci Vám budou zaslány podklady k platbě a potřebné informace ke kurzu.
V případě, že si nejste jistí, zda právě tento kurz bude pro Vaše dítě to pravé, můžete využít možnosti účasti na zkušební hodině a až poté se rozhodnout, zda budete pokračovat. Pokud chcete vyzkoušet zkušební hodinu, přihlaste se na email info@heidirodinnecentrum.cz a my Vám zašleme doplňující informace.
Kurz vede lektorka Alžběta Štěpánová.
Děkujeme a těšíme se na Vás

Chcete se registrovat do našeho kurzu?

Vyplňte náš registrační formulář níže!

[form_names]