Mluvení hravě a zdravě

Mluvení hravě a zdravě

Skupinový kurz zaměřený na komunikační dovednosti, obratnosti mluvidel, tempa a obsahu řeči. 
Kurz bude rozdělen na 2 skupiny podle věku dětí.
Pomocí motorických, smyslových, rytmických a hudebně pohybových her se zaměříme na rozvoj slovní zásoby, zrakového a sluchového vnímání, fonematického sluchu, správného dýchání a především na stimulaci motoriky mluvidel. Součástí programu bude také rozvoj jemné motoriky ruky.
Formou her, říkadel, písniček, pohádek, zábavných cvičení a spontánního povídání budeme procvičovat mluvidla a rozvíjet jazykové dovednosti. Společně si také užijeme hrátky s tužkou při grafomotorických cvičeních.
Náplň lekcí:
  • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
  • Rozvoj sluchového a zrakového vnímání
  • Rozvoj paměti, pozornosti, smyslu pro rytmus, slovní zásoby
  • Rozvoj pravolevé orientace a prostorové orientace
  • Rozvoj motoriky mluvidel (artikulační cvičení, cviky na rozcvičení mluvidel)
  • Dechová cvičení
Kurz nenahrazuje odbornou logopedickou péči. Lekce budou koncipovány dle věku a s ohledem na vývojové schopnosti dětí.

Lekce budou probíhat v pondělí:
16:30 - 17:15 - skupinka 3 – 4 let
17:20 - 17:05 - skupinka 5 – 6 let
Kurz bude probíhat od 1. října 2018 do 17. prosince 2018, celkem 11 lekcí. Pokud jste nestihli začátek kurzu, nevadí. Do kurzu se můžete přihlásit kdykoliv během jeho průběhu.
Platba probíhá ve formě kurzovného dopředu, platba 1100 Kč za 11 lekcí.
V den konání lekce můžete se svým dítětem zdarma využít vstup do herny před i po lekci v rámci daného bloku otevření herny podle toho, kdy se lekce koná, tj. 9:00 - 12:00 hod. nebo 15:00 - 18:00 hod. V případě, že budete chtít hernu využít s dalším dítětem, které však kurz nenavštěvuje, je cena vstupu do herny za další dítě 20 Kč. Další dítě, prosíme, nahlaste obsluze u vstupu do herny. 
Lekce neprobíhají ve dnech školních prázdnin a státních svátků pro školní rok 2018/2019. Termíny prázdnin a svátků jsou vystaveny na nástěnce v Heidi rodinném centru nebo je naleznete na stránkách MŠMT ČR. 
V případě, že se nemůžete zúčastnit lekce a zároveň při včasné omluvě předem, je možné si lekci nahradit využitím bezplatného vstupu do herny. Platná omluva musí být odeslaná na email omluva@heidirodinnecentrum.cz nejpozději 24hodin před začátkem lekce. Prosíme, pokud chcete lekci omluvit a zároveň vynahradit bezplatným vstupem do herny, posílejte omluvy pouze na výše uvedený email. Na omluvy zaslané na jiný email nebo telefon nelze brát z technických důvodů zřetel. Takto lze omluvit, resp. v herně nahradit,  maximálně 4 lekce za pololetí. Platby za nevychozené lekce se nevracejí. 

Kapacita kurzu je omezena. Přihlášení do Mluvení hravě a zdravě je nutné provést pomocí registračního formuláře uvedeného na konci stránky. Po úspěšné rezervaci Vám budou zaslány podklady k platbě a potřebné informace ke kurzu.
V případě, že si nejste jistí, zda právě tento kurz bude pro Vaše dítě to pravé, můžete využít možnosti účasti na zkušební hodině a až poté se rozhodnout, zda budete pokračovat. Pokud chcete vyzkoušet zkušební hodinu, přihlaste se na email info@heidirodinnecentrum.cz a my Vám zašleme doplňující informace.
Kurz vede lektorka Nikol Pokorná.
Děkujeme a těšíme se na Vás.

Chcete se registrovat do našeho kurzu?

Vyplňte náš registrační formulář níže!

[form_names]