Hrátky s batolátky

Hrátky s batolátky

„Budeme si spolu hrát,
cvičit, zpívat, tancovat,
společně si zacvičíme,
nové věci objevíme,
dovednosti rozvineme,
a nudit se nebudeme 🙂 „
Aktivní a zábavnou formou společně podpoříme psychomotorický rozvoj Vašeho děťátka. Maminka/tatínek aktivně spolupracují, dítě motivují a stávají se pro něj průvodcem a pomocníkem.
Cvičení doprovázíme říkankami a zpívánkami. Zpěv i hudba jsou důležitou součástí zvukové stimulace, rozvíjí rytmus, řeč, paměť a inteligenci.
Samozřejmostí je pro rozvoj hrubé motoriky využití různých pomůcek - gymbally, overbally, obruče, míče, tunel, padák, různorodé předměty pro sestavení motorické (překážkové) dráhy, senzomotorické koberečky atd.
Pro rozvíjení jemné motoriky využíváme míčky, vkládačky, víčka a další podněty určené k rozvoji v dané oblasti.
Zhruba od 12-ti měsíců s děťátky začneme společně objevovat svět barev a tvoření. Výtvarný program napomáhá podpořit přirozený tvořivý potenciál dítěte. Pro dítě v tomto věku je významný především samotný proces, nikoliv výsledek.
Všechny aktivity jsou přizpůsobeny stupni fyziologického vývoje dítěte v dané skupince.
Proto hlavním kritériem pro zařazení do skupinky není samotný věk, ale skutečnost v jaké vývojové fázi se děťátko právě nachází.

Lekce budou probíhat:
čtvrtek: 
14:15 - 15:15 - děti 12 - 15 měsíců
                          
15:30 - 16:30 - děti 20+ měsíců

                          
pátek:
8:30 –  9:30 -  děti 18+ měsíců
                           
9:45 - 10:45 -  děti 24+ měsíců
                          
11:00 – 12:00 - děti 27+ měsíců
                            

Kurz ve čtvrtek bude probíhat od 7. února do 27. června 2019, celkem 19 lekcí.
Kurz v pátek bude probíhat od 8. února  do 28. června 2019, celkem 19 lekcí.
Platba probíhá ve formě kurzovného na pololetí dopředu. 
Platba kurz čtvrtek  - děti  12 - 15 měsíců: 1710 Kč za 19 lekcí.
Platba kurz čtvrtek  - děti 20+ měsíců: 1710 Kč za 19 lekcí.
Platba kurz pátek: 1710 Kč za 19 lekcí.                                                                                                                      
Pokud jste nestihli začátek kurzu, nevadí. Do kurzu se můžete přihlásit kdykoliv během jeho průběhu.
V den konání lekce můžete se svým dítětem zdarma využít vstup do herny před i po lekci v rámci daného bloku otevření herny podle toho, kdy se lekce koná, tj. 9:00 - 12:00 hod. nebo 15:00 - 18:00 hod. V případě, že budete chtít hernu využít s dalším dítětem, které však kurz nenavštěvuje, je cena vstupu do herny za další dítě 20 Kč. Další dítě, prosíme, nahlaste obsluze u vstupu do herny. 
Lekce neprobíhají ve dnech školních prázdnin a státních svátků pro školní rok 2018/2019. Termíny prázdnin a svátků jsou vystaveny na nástěnce v Heidi rodinném centru nebo je naleznete na stránkách MŠMT ČR. 
V případě, že se nemůžete zúčastnit lekce a zároveň při včasné omluvě předem, je možné si lekci nahradit využitím bezplatného vstupu do herny. Platná omluva musí být odeslaná na email omluva@heidirodinnecentrum.cz nejpozději 24hodin před začátkem lekce. Prosíme, pokud chcete lekci omluvit a zároveň vynahradit bezplatným vstupem do herny, posílejte omluvy pouze na výše uvedený email. Na omluvy zaslané na jiný email nebo telefon nelze brát z technických důvodů zřetel. Takto lze omluvit, resp. v herně nahradit,  maximálně 4 lekce za pololetí. Platby za nevychozené lekce se nevracejí. 

Kapacita kurzu je omezena. Přihlášení do Hrátek je nutné provést pomocí registračního formuláře uvedeného na konci stránky. Po úspěšné rezervaci Vám budou zaslány podklady k platbě a potřebné informace ke kurzu.
V případě, že si nejste jistí, zda právě tento kurz bude pro Vaše dítě to pravé, můžete využít možnosti účasti na zkušební hodině a až poté se rozhodnout, zda budete pokračovat. Pokud chcete vyzkoušet zkušební hodinu, přihlaste se na email info@heidirodinnecentrum.cz a my Vám zašleme doplňující informace.
Kurz vede lektorka Andrea Pokorná.
Děkujeme a těšíme se na Vás.

Chcete se registrovat do našeho kurzu?

Vyplňte náš registrační formulář níže!

[form_names]