Hlídáček

Hlídáček pro Vaše nejmenší!

Nabízíme program pro děti od 18-ti měsíců a to každé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek od 7:45 do 12:00 hod.

Je na výběr z 5-ti variant:
1) dítě můžete přihlásit na všechny dny – pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek
2) dítě můžete přihlásit na 4 dny - libovolná kombinace dnů
3) dítě můžete přihlásit na 3 dny - libovolná kombinace dnů 
4) dítě můžete přihlásit na 2 dny - libovolná kombinace dnů
5) dítě můžete přihlásit pouze na 1 den - libovolný den
Nejsme jen Hlídáček zaměřený na hlídání dětí. Snažíme se o individuální a respektující přístup k Vašim dětem tak, aby měly co nejlepší možnost všestranně rozvíjet své psychické, motorické, výtvarné i jiné dovednosti. Naším cílem je vytvoření rodinného a příjemného prostředí, kde budou vyrůstat samostatné a sebevědomé děti a kam se budou rády vracet. Pokud Vaše dítě nemá ještě 2 roky, jsme schopni jej přijmout po individuální dohodě.
Jsme soukromý subjekt, nejsme klasická běžná mateřská škola, které jsou dotované  a  kde obvyklý poměr dětí je 25 na 2 dospělé. Na náš provoz nedostáváme žádné dotace, veškerá naše činnost a provoz je hrazen z plateb od rodičů dětí.
Kurz Hlídáček je zaměřen především na děti od 2 let,  po individuální dohodě už od 18-ti měsíců. Především ve věku 2-3 roky je u dětí znát každý měsíc rozdíl ve vývoji dítěte, proto náš obvyklý poměr dospělých a dětí je 5 – 6 dětí na jednu dospělou osobu, kdy je tak zajištěn velmi individuální přístup.

Jak probíhá den v našem Hlídáčku?

Na začátku a pokud je to potřeba je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační program pro potřeby dítěte. 
Provoz Hlídáčku začíná v 7:45 hod.
Od 7:45 - 8:30 hod. probíhá předání dítěte od rodiče. 
Od 7:45 - 9:00 hod. je prostor pro volnou hru dítěte. Děti si tak mají možnost samy vybrat co je nejvíce zajímá a baví a lektorky jsou jim nápomocné.
Od cca 9:00 - 9:20 hod. je čas vyhraněný pro dopolední svačinku. Svačinku a pití dítěti zajišťují rodiče.
Od cca 9:30 - 10:15hod. probíhají didakticky cílené činnosti zaměřené na přirozený rozvoj dítěte (zdravý citový, rozumový a tělesný vývoj), které probíhají v přirozeném a aktivním prostředí, v němž se děti v menším kolektivu učí vnímat a respektovat se navzájem. Využíváme tento čas, kdy je většina dětí nejvíce aktivní a mají velkou schopnost soustředit se na danou činnost. Děti jsou vedeny k osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot, mezilidských vztahů a hygienických návyků. Vedené činnosti jsou doprovázeny říkankami a zpívánkami. Samozřejmostí je rozvoj hrubé motoriky s využitím i různých pomůcek - gymballů, overballů, obručí, míčů, tunelu, padáku a jiných různorodých předmětů pro sestavení motorické (překážkové) dráhy, senzomotorických koberečků atd. Pro rozvíjení jemné motoriky využíváme míčky, vkládačky, víčka a další podněty určené k rozvoji v dané oblasti. Společně s dětmi objevujeme také svět barev a tvoření. Výtvarný program napomáhá podpořit přirozený tvořivý potenciál dítěte. Pro dítě je v tomto věku významný především samotný proces, nikoliv výsledek. Děti jsou vedeny k osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot, mezilidských vztahů a hygienických návyků. Denně jsou též zařazovány do programu pohybové aktivity a pásma zaměřená na roční období (jaro, léto, podzim zima).
Všechny činnosti probíhají ve vlastním prostoru Hlídáčku, děti mají možnost v rámci jedné budovy využívat i tělocvičnu, kde mají prostor pro pohybové aktivity.
Čas od cca 10:30h - 11:20 hod. je určen zpravidla pro pobyt venku. Délku pobytu přizpůsobujeme povětrnostním podmínkám. Pobyt venku je využíván k rozvoji spontánních her a poznávání prostředí ve všech ročních obdobích. 
Po příchodu z venku, cca od 11:30 - 12:00 hod.,  do vyzvednutí dětí probíhají volné hry. 
Vyzvedávání dětí je stanoveno na dobu od 11:30 - 12:00 hod.

Cena

Kurzovné se platí na měsíc dopředu a je splatné do 20. dne v předchozím měsíci.
Cena kurzovného:
- při přihlášení dítěte na 5 dnů (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek) je 190,- Kč/1 den/až 4hod15min.
- při přihlášení dítěte na 4 dny provozu Hlídáčku je 220,- Kč/1 den/až 4hod15 min.
- při přihlášení dítěte na 3 dny provozu Hlídáčku je 240,- Kč/1den/až 4hod 15 min.
- při přihlášení dítěte na 2 dny provozu Hlídáčku je 260,- Kč/1den/až 4hod 15 min.
- při přihlášení dítěte na 1 den provozu Hlídáčku je 370,- Kč/1den/až 4hod 15min.
Kurz Hlídáček neprobíhá pouze ve dnech státních svátků.
Provoz Hlídáčku je ve školním roce 2020/2021 zahájen 1. 9. 2020.
Své dítě můžete přihlásit KDYKOLIV v průběhu roku!
Přihlášení do kurzu Hlídáček je nutné provést pomocí registračního formuláře uvedeného na konci stránky. Po úspěšné rezervaci Vám budou zaslány potřebné informace ke kurzu.
Minimální počet přihlášených dětí pro otevření Hlídáčku je 5.
 

V našem Hlídáčku se o Vaše děti s láskou postarají lektorky Eva Brožová a Zuzana Ticová
Děkujeme a těšíme se na Vaše děti 🙂 . 

Chcete své dítě přihlásít do našeho Hlídáčku?

Vyplňte náš registrační formulář níže!

[form_names]
5 dnů – 200Kč / 1den