Mluvení hravě a zdravě

Kurz je rozdělen na 2 skupiny podle věku dětí.
Pomocí motorických, smyslových, rytmických a hudebně pohybových her se zaměříme na rozvoj slovní zásoby, zrakového a sluchového vnímání, fonematického sluchu, správného dýchání a především na stimulaci motoriky mluvidel.
Na společných setkáních budeme zábavnou formou  cvičit správné dýchání, mimiku, jazýček a to vše tak, abychom napomohli ke správnému rozvoji řeči a výslovnosti. 
Lekce budou probíhat ve středu:
16:00 – 16:50 – skupinka 5 – 6 let
17:00 – 17:45 – skupinka 3 – 4 let
Kdy: 11. října 2017
Rozsah kurzu: 16 lekcí
Více informací ke kurzu a registrace ZDE!