Miniškolička

Miniškolička pro Vaše nejmenší!

Nabízíme program pro děti od 18-ti měsíců do 4 let, a to každé pondělí, úterý a středu od 8:00 do 12:00 hod.

Je na výběr ze 3 variant:
1) dítě můžete přihlásit na všechny tři dny – pondělí, úterý a středa
2) dítě můžete přihlásit pouze jeden den - pondělí nebo úterý nebo středu
3) dítě můžete přihlásit na 2 dny - libovolná kombinace dnů (pondělí + úterý, pondělí + středa nebo úterý + středa).
Snažíme se o individuální a respektující přístup k Vašim dětem tak, aby měly co nejlepší možnost všestranně rozvíjet své psychické, motorické, výtvarné i jiné dovednosti. Našim cílem je vytvoření rodinného a příjemného prostředí, kde budou vyrůstat samostatné a sebevědomé děti a kam se budou rády vracet. Jsme ochotni po individuální dohodě přijmout i mladší děti.

Jak probíhá den ve školičce?

Na začátku docházky dítěte je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační program pro potřeby dítěte. 
Provoz miniškoličky začíná v 8:00 hod.
Od 8:00 - 8:30 hod. probíhá předání dítěte od rodiče. 
Od 8:00 - 9:00 hod. je prostor pro volnou hru dítěte, kdy děti využívají především prostory herny. Děti si tak mají možnost samy vybrat co je nejvíce zajímá a baví.
Od cca 9:00 - 9:20 hod. je čas vyhraněný pro dopolední svačinku. Svačinku a pití dítěti zajišťují rodiče.
Od cca 9:30 - 10:15hod. probíhají didakticky cílené činnosti zaměřené na přirozený rozvoj dítěte (zdravý citový, rozumový a tělesný vývoj), které probíhají v přirozeném a aktivním prostředí, v němž se děti v menším kolektivu učí vnímat a respektovat se navzájem. Využíváme tento čas, kdy je většina dětí nejvíce aktivní a mají velkou schopnost soustředit se na danou činnost. Děti jsou vedeny k osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot, mezilidských vztahů a hygienických návyků. Vedené činnosti jsou doprovázeny říkankami a zpívánkami. Samozřejmostí je rozvoj hrubé motoriky s využitím i různých pomůcek - gymballů, overballů, obručí, míčů, tunelu, padáku a jiných různorodých předmětů pro sestavení motorické (překážkové) dráhy, senzomotorických koberečků atd. Pro rozvíjení jemné motoriky využíváme míčky, vkládačky, víčka a další podněty určené k rozvoji v dané oblasti. Společně s dětmi objevujeme také svět barev a tvoření. Výtvarný program napomáhá podpořit přirozený tvořivý potenciál dítěte. Pro dítě je v tomto věku významný především samotný proces, nikoliv výsledek. 
Všechny vedené činnosti probíhají v tělocvičně, kde děti tolik neruší různé hračky a jiné bezesporu pro ně zajímavé předměty a mohou se tak plně a lépe soustředit na vedenou činnost. 
Čas od cca 10:30h - 11:20 hod. je určen zpravidla pro pobyt venku. Délku pobytu přizpůsobujeme povětrnostním podmínkám. Pobyt venku je využíván k rozvoji spontánních her a poznávání prostředí ve všech ročních obdobích. 
Po příchodu z venku, cca od 11:30 - 12:00 hod.,  do vyzvednutí dětí probíhají volné hry. 
Vyzvedávání dětí je stanoveno na dobu od 11:30 - 12:00 hod.
Denně jsou též zařazovány do programu pohybové  aktivity a pásma zaměřená na roční období (jaro, léto, podzim, zima).  O dané ročním období si s dětmi povídáme o zvycích, učíme se říkánky, básničky apod. 
Obvyklý poměr dětí – vyučující je stanoven na 5 – 6 dětí na jednu dospělou osobu.

Cena

Kurzovné se platí na měsíc dopředu a je splatné do 20. dne v předchozím měsíci.
Cena kurzovného při  přihlášení dítěte na všechny tři dny (pondělí, úterý i středu) je Kč 170,-/den.
Při přihlášení dítěte na dva dny provozu miniškoličky (kombinace viz. výše) je Kč 190,-/den.
Při přihlášení dítěte pouze na jeden z dnů provozu miniškoličky (pondělí, úterý nebo středu) je kurzovné Kč 250,-/den.
Miniškolička neprobíhá pouze ve dnech státních svátků.
Provoz miniškoličky bude ve školním roce 2018/2019 zahájen 3. 9. 2018. 
Své dítě můžete přihlásit KDYKOLIV!
Přihlášení dítěte můžete učinit elektronicky formou emailu na: info@heidirodinnecentrum.cz
Po zaregistrování Vaší přihlášky obdržíte potvrzující email obsahující výši kurzovného a pokyny k úhradě.
Minimální počet přihlášených dětí pro otevření miniškoličky je 5.
První platbu je nutné uhradit na účet. Další platba kurzovného probíhá vždy hotově u vedoucí lektorky v době konání miniškoličky .

Miniškoličku vede lektorka Kateřina Dočkalová
Děkujeme a těšíme se na Vaše děti 🙂 . 

Chcete své dítě přihlásít do naší Miniškoličky?

Vyplňte náš registrační formulář níže!

[form_names]