Miniškolička

Miniškolička pro Vaše nejmenší!

Nabízíme program pro děti od 18-ti měsíců do 4 let, a to každé pondělí, úterý a středu od 8:00 do 12:00 hod.

Je na výběr ze 3 variant:
1) dítě můžete přihlásit na všechny tři dny – pondělí, úterý a středa
2) dítě můžete přihlásit pouze jeden den - pondělí nebo úterý nebo středu
3) dítě můžete přihlásit na 2 dny - libovolná kombinace dnů (pondělí + úterý, pondělí + středa nebo úterý + středa).
Snažíme se o individuální a respektující přístup k Vašim dětem tak, aby měly co nejlepší možnost všestranně rozvíjet své psychické, motorické, výtvarné i jiné dovednosti. Našim cílem je vytvoření rodinného a příjemného prostředí, kde budou vyrůstat samostatné a sebevědomé děti a kam se budou rády vracet. Jsme ochotni po individuální dohodě přijmout i mladší děti.

Jak probíhá den ve školičce?

Na začátku docházky dítěte je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační program. 
Provoz miniškoličky začíná v 8:00 hod., kdy od 8:00 - 8:30 hod. probíhá předání dítěte od rodiče. 
Od příchodu dětí do pobytu venku probíhají didakticky cílené činnosti zaměřené na přirozený rozvoj dítěte  (zdravý citový, rozumový a tělesný vývoj), které probíhají v přirozeném a aktivním prostředí, v němž se děti v  menším kolektivu učí vnímat a respektovat se navzájem.
Učíme děti osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot, mezilidských vztahů a hygienických návyků (svačinu a pití dítěti zajišťují rodiče). Pobyt venku je zpravidla stanoven od 9:30 do 11:00 hod. Délku pobytu přizpůsobujeme povětrnostním podmínkám. Pobyt venku je využíván k rozvoji spontánních  her a poznávání prostředí ve všech ročních obdobích.
Po příchodu z venku do vyzvednutí dětí probíhají volné hry. Denně jsou též zařazovány do programu pohybové  aktivity a pásma zaměřená na roční období (jaro, léto, podzim, zima), kde se děti k danému období budou učit  říkánky, básničky a zvyky.
Vyzvedávání dětí je stanoveno na dobu od 11:30 do 12:00 hod.
Obvyklý poměr dětí – vyučující je stanoven na 5 – 6 dětí na jednu dospělou osobu.

Cena

Kurzovné se platí na měsíc dopředu a je splatné do 20. dne v předchozím měsíci.
Cena kurzovného při  přihlášení dítěte na všechny tři dny (pondělí, úterý i středu) je Kč 170,-/den.
Při přihlášení dítěte na dva dny provozu miniškoličky (kombinace viz. výše) je Kč 190,-/den.
Při přihlášení dítěte pouze na jeden z dnů provozu miniškoličky (pondělí, úterý nebo středu) je kurzovné Kč 250,-/den.
Miniškolička neprobíhá pouze ve dnech státních svátků.
Své dítě můžete přihlásit KDYKOLIV!
Přihlášení dítěte můžete učinit elektronicky formou emailu na: info@heidirodinnecentrum.cz
Po zaregistrování Vaší přihlášky obdržíte potvrzující email obsahující výši kurzovného a pokyny k úhradě.
Minimální počet přihlášených dětí pro otevření miniškoličky je 5.
První platbu je nutné uhradit na účet. Další platba kurzovného probíhá vždy hotově u vedoucí lektorky v době konání miniškoličky .

Miniškoličku vede lektorka Petra Janošťaková/Ludmila Berková
Děkujeme a těšíme se na Vás

Chcete své dítě přihlásít do naší Miniškoličky?

Vyplňte náš registrační formulář níže!

[form_names]